باسلام؛

نظر به این که درحال حاضر فراخوانی مبنی‌بر جذب نیرو فعال نمی‌باشد، درصورت تمایل می‌توانید نسبت به تکمیل فرم زیر اقدام نمایید تا درخواست و اطلاعات شما در بانک مشاغل دیجی‌ایران ثبت گردد.

بدیهی‌است در فرآیند جذب و استخدام نیرو، اولویت با افرادی خواهد بود که نام آنان در بانک مشاغل دیجی‌ایران موجود باشد.

 

Cooperation

تکمیل فرم فوق هیچگونه تعهدی به‌جهت همکاری نبوده و پس از بررسی کارشناسان دیجی‌ایران و نیاز به جذب نیرو، با افراد واجد شرایط تماس گرفته خواهدشد.