0

کاربران ثبت‌نام شده

بیش از 300 کاربر ثبت نام شده در مرکز منابع ما به محتوا و اطلاعات ما دسترسی دارند.

0

کمک به بیماران خاص

بیماران خاص همیشه در اولویت مسئولیت اجتماعی ما بوده است.

0

آزادی زندانی

درصدد فراهم کردن آزادسازی زندانیان غیرعمد هستیم.

0

درختان کاشته شده

در حال کاشت درختان برای زنبورها و بازسازی مناظر تخریب شده هستیم.

عملکرد بروز در سال 1402

چگونه با زنبورها زندگی را بهتر کردیم

121 درخت در شهرهای مختلف کشور کاشته شد
23%
36 معلول در حال حاضر از مجموعه دیجی ایران بهره می برند
10%